सीपीआईओ ऑर्डर

अनुक्रमांक फ़ाइल का नाम डाउनलोड
1 1810_Kapil Chauhan
2 1809_Ravi Prakash Gupta
3 1808_Mohd Saleem
4 1807_Mukesh kumar Gond
5 1806_T M Ukabhai
6 1805_Munna Modi
7 1804_Suman Mishra Transfer to CGTMSE
8 1803_Manoj Premchand Kakhani
9 1802_G Saravanan
10 1801_Ms Kanchan
11 1800_Puneet Jain
12 1799_Sukhbir Singh
13 1798_G Kamala
14 1797_Kavita
15 1796_Devendera Kumar
16 1795_Ashok Surana
17 1794_M Rahul Mohan
18 1793_Cheerla Manoj Kumar
19 1792_Siddhant Sharma
20 1791_Sampath Kumar Kancherla